Her finner du oss

Innkøyring fra Fjærlandsvegen:
Sving av mot Sognahallen, køyr rett fram over parkering/bussholdeplass, inn veg under Kvåle stadion.

ROALD ØEN AS
Lunnamyri 12
6856 SOGNDAL